HODINY V UMĚNÍ / LESSONS IN ART


This text will be replaced

 
 
Front, Back, Left, Right (s Michalem Pěchoučkem)
video 2″ 20′
Hodiny v umění, GHMP, Dům U Kamenného zvonu, Praha, 2011

Video zkoumá úlohu obrazu a prostoru před projekcí. Jednotlivé cvičební úkony jsou těžší a těžší. Koordináty prostoru projekce se jednou vztahují k figuře podruhé pak k divákovi. Kamera rotuje v jednom směru, postava ve směru opačném dle pravidel dětské skákačky – Mateřské školky.

 
 
 
This text will be replaced

Take (s Michalem Pěchoučkem)
videoinstalace 5″ 05′
Hodiny v umění, GHMP, Dům U Kamenného zvonu, Praha, 2011

—————–

Video is examining the role of image and space in front of the projection. Individual tasks are getting harder. Orientation of the figure is changing according to the directions and or basic coordinates of the space. as well as it is changing to the spectator of the projection.
The camera rotates in one direction, the figure in the opposite following the predefined rules of children game – Nursery school.