Event Horizon


Podle teorií, měl Velký třesk a následné rozpínání vesmíru počátek v bodu zvaném singularita, kdy se veškerá hmota současného vesmíru kondenzovala do neuvěřitelně malého, hmotného a hustého bodu, který když dosáhl svého maxima, explodoval.

Možné podoby těchto fantazií se logicky stali již od počátku kinematografie jedním z hlavních témat studií, továren na sny a stali se páteří vědeckofantastického žánru, zkráceně sci-fi, dle anglického názvu science fiction.