Schodišťový efekt II


V rámci remakeu site-specific instalace Schodišťový efekt vzniklé pro prostor galerie Ve sklepě jsem se potýkal s otázkou možnosti přenosu tohoto prostorově specifického typu instalace do prostoru galerie, kde tato instalace pozbývá principů propojení díla a prostředí pro které nebo ve kterém byla vytvořena. Vznikla nová situace – rozpor, který byl impulsem pro vznik instalace nové.

Zastiněná možnost percepce videa. V momentě, kdy se přiblížíme k plátnu aby nás lampy přestali oslňovat, jsme tak blízko projekčního plátna, že nám chybí odstup nezbytný k sledování projekce.

Funkce instalace jako referenčního bodu k předešlé instalaci/situaci se bortí. Projekční plátno se vymaňuje svému účelu. Filmové lampy přestávají být součástí scény videa a akcentují prostor před plátnem.