Kamera: Petr Krátký, Viktor Takáč, Zuzana Žabková


Tři umělecké osobnosti, v jejichž tvorbě hraje médium videa zásadní roli. Pro každého z nich se kamera stala specifickým způsobem používaným pracovním nástrojem. Pro jednoho z nich je prostředkem performační i předmětné hry a tvůrcovy sebeprezentace, pro dalšího materiálem strukturální i vyloženě formální analýzy, poslední z nich pak kameru staví do role choreografického nástroje. V rámci tohoto projektu se všichni tři sešli nad výsledky své kameramanské práce a z průběhu jejich vzájemné interakce i výměny natočeného materiálu vznikla tato výstava. Kontinuita procesu vzniku výsledného videa, který na rozdíl od filmové tvorby měl u videoartu vždy především charakter soukromé one-man (woman) work, zde byla odkloněna a vzájemné předání surového natočeného materiálu se stalo východiskem jejich tvůrčího rozhovoru. Individualita tvůrčího přístupu autora, či naopak dobově obecné konvence umělecké řeči daného média zde prošly testem kolektivního tvůrčího procesu.

Viktor Takáč ve své reakci na tvorbu Petra Krátkého přistoupil spíše k dekonstrukci samotného formátu prezentace videa v podobě dvou instalací. Ovšem právě práce se specifickým projekčním formátem či povrchem a vztahem mezi obrazem-objektem a obrazem-videem je jedno ze zásadních témat Krátkého tvorby. Ve vstupní části výstavy umístěný levitující černý objekt, referuje na základě historické aluze k postavě fotografa či kameramana kryjícího se za tmavým přehozem, k roli kameramana jako takového a práci s kamerou jako performačnímu aktu. Dále umístěná instalace s videem pak sice zapojuje performativní videa Petra Krátkého, ale divák z nich uvidí jen pruh kolem jejich okraje, jelikož střed videa zakrývá černý obdélník, který jakoby vytvářela mezi zdí a projektorem zavěšená deska. Tato černá deska je ale svěšená, opřená o vedlejší zeď a na stropě po ní zůstala jen závěsná lanka. Tato autorova hra s iluzí přenesenou z videa, kde ji pokládáme za samozřejmě možnou, do předmětné reality, si stejnou měrou pohrává s možností umění měnit pohled na skutečnost a danost věcí a s rozostřeností hranic naší každodenní reality mezi digitální a předmětnou realitou.

kurátor výstavy Viktor Čech

mg_8960_1 mg_8959_1 mg_8934_1

P1050479

P1050461