Back – Ward


This text will be replaced

video 13′ 06”
2007

Back – Ward je vrstvený prostor, který se nám odhaluje postupně. Opakovanými vstupy vyjevuje další a další souvislosti. Prázdný prostor, prostor s odrazy, prostor s odrazy a majiteli těchto odrazů. Touto perceptivní smyčkou dekonstruuji proces nazírání skutečnosti.