a-synchron


Pohyblivé obrazy, se uskutečňují v široké škále možností. Může se nám stát, že nalezneme alespoň jednu z nich. Hutnou, životaschopnou a pevnou polohu. Nebo můžeme natrefit na několik „derivátů”, které se nasycují až v momentě hledání vhodného uskupení takovýchto obrazů vůči sobě navzájem.

Pohyblivé obrazy se projevují v rytmických cyklech. My si zvykáme na ně, ony si zvykají na nás. Jsou zvláštní unikátní formou. Je třeba jim vytvářet prostor. Je třeba je rozlišovat, vydělovat z toku ostatních méně podstatných pohyblivých obrazů.

Učíme se součinnosti, zžíváme se s výběrem těch nejvhodnějších z nich. Učíme se jazyku našeho vlastního řazení. Díváme se ně, díváme se na to, jak je řadíme, díváme se na to, jak jsou námi řazeny. Nemáme možnost postihnout veškeré varianty takto vyjevovaných obrazů, ale má smysl se o to alespoň neustále pokoušet.

—————

Výstava je završením ročního specifického vysokoškolského výzkumu, ve spolupráci s Jaroslavem Šlaufem, zaměřeného na možnosti prezentace audiovizuálních děl.
20161010-_94q7451

a-synchron2 a-synchron
Fotodokumentace Radek Dětinský.