– are you telling me, the future continues in the past?


video 3:22

”- are you telling me, the future continues in the past?” je inscenovaná videoinstalace, ve které promítám video na třetinovou úseč válce. Ve videu pracuji s optickým efektem zpětné rotace. Tento efekt můžeme spatřit například na kole projíždějící drožky zachycené záznamovým mediem. Panorama se zrychluje. Jakmile segmenty rotace, v mém případě snímky statické panoramatické fotografie, dosáhnou určité frekvence, směr rotace se začne opticky měnit. To, co se z počátku jeví jako rotace vpřed, začne se v určitém okamžiku jevit jako rotace v opačném směru.

Tohoto efektu je ve videu dosaženo snímkovou redukcí, ke které dochází, chceme-li celou panoramatickou fotograii shlédnout vícekrát za vteřinu. V rámci postupného zrychlování tedy vidíme všechny snímky, pak každý druhý, každý třetí atd. Až do momentu, kdy zůstanou viditelné pouhé tři okénka, která se opticky a významově spojují v symbolistní triptych nůžek, džbánu a květiny.

Objekt, který je součástí projekce, vznikl v součinnosti s redukční logikou videa. Počáteční fáze panoramatu je v objektu reprezentována válcem, konečné tři snímky videa pak trojstěnem. Po jejich vzájemném odečtu vzniká kruhová výseč – inverzní projekční plocha. Panorama již diváka neobklopuje, ale staví jej do role vnějšího pozorovatele.